วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 10

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 10 ( 24 ส.ค. 54 )

- ทำไมต้องทำสื่อ
1. เพื่อรู้เทคนิคในการทำสื่อเพื่อนำไปพัฒนาในกสรสอนเด็ก
2. ถ่ายทอดความรู้ ถ่ายทอดทักษะ
3. สิ่งที่สร้างขึ้นมา / ผลิต
4. ของจริง / สถานการณ์จริง
 

- ต้นแบบ 
 1.  เพลง
 2. นิทาน
 3. เกมการศึกษา
 4. เทคนิค

          -  การเคลื่อนไหว คือ การเดิน - การหมุน         
          -  Popup
          -  เชื่อก
          -  ทำภาพนูน
          -  วัตถุเสมือน

- สื่อเป็นตัวถ่ายทอด  สื่อต้องมีโอกาสให้เด็กได้สังเกต

- สื่อต้องสอดคล้องกับการเรียนรู้
- สื่อเป็นตัวถ่ายทอดความรู้และทักษะ
- อาจารย์ ยกตัวอย่างในการทำสื่อ พับ เช่น รูปสุนัข

ตัวกำกับ


- ตัวเด็ก :  แข็งแรงไหม ( ความแข็งแรงของสื่อ )
- สาระของเรื่อง เช่น
1. หน่วยของผลไม้
2. เคลื่อนไหวและจังหวะ


 -จะใช้ในเหตุการณ์ไหน จังหวะไหน                                                       


- อ่านเกมการศึกษา

-เสริมประสบการณ์ ของจริง นิทาน

-คำคล้องจอง ภาพต่างๆ

- เวลา : ประหยัดเวลา

- งบประมาณ 

- การเคลื่อนไหวและจังหวะ

- ภาพ ( การประกอบอาหาร )

- เกมการศึกษา
 1.  กลางแจ้ง :  เครื่องเล่นสนาม เช่น ทราย , ล้อ

ยาง > คิดออกแบบเกม > กระโดด
 2.  ศิลปะสร้างสรรค์ : สีน้ำ , ดินน้ำมัน , สีเทียน

- เกมอิสระ : เล่นตามมุม

*** การบ้าน ***


- ทำสื่อที่ทำจากขวดน้ำที่ใช้แล้ว ( ขยะจากขวดน้ำ นำมารีไชร์เคอร์ ) 4 คน ต่อ 1 ชิ้น งาน
- เด็กเรียนรู้อะไร
- วัตถุประสงค์
- วิธีทำ ( ถ่ายรูปตามลำดับขั้นตอน )
- อ่านเกมการศึกษา

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 9

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 9 ( 17 ส.ค. 54 )

- ส่งงานทุกชิ้นที่อาจารย์มอบหมาย รวมทั้งงานที่ได้ทำตอนไปอบรม


งานที่ได้ส่งมีดังนี้


1. สมุดเล่มเล็ก


2. ภาพปากขยับ


3. แบบวาด


4. หุ่นชัก 3 แบบ ฮิปโปร์ , กระต่าย , หมี

5. POP UP  3 แบบ คือ  กวาง - ดอกไม้ - แตงโม


        -  กวาง


        - ดอกไม้


        - แตงโม
6. นกขยับ


7. ป้ายนิเทศ


8. ที่รองตัด
9. ดอกไม้ - ผลไม้ - ผัก แบบมีมิติ
** งานที่ค้าง **   :  POP UP  กวาง / ดอกไม้


 -  ต่อมาอาจารย์ให้จับกลุ่ม 4 คน เล่นเกมการศึกษาของเด็ก 6 เกม สลับกันไปจนครบทุกเกมส์
- ร่วมกันตอบคำถาม  อภิปราย ให้ความเห็น จากการเล่นเกมการศึกษา
- เกมการศึกษา  เด็กได้ลองผิดลองถูกในการเล่น ได้สังเกต รู้จักเปรียบเทียบ
- อ. จ๋า นำหนังสือ Popup  เรื่อง สัตว์ป่า นำมาเป็นตัวอย่างในการทำสื่อ Popupบันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 8

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 8 ( 10 ส.ค. 54 )


*** หมายเหตุ ***

 ไม่มีการเรียนการสอนเนื่องจาก มีการสอบกลางภาค

บันทึกการเข้าอบรม " การทำสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย "

บันทึกการเข้าอบรม " การทำสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย "

- ทำดอกไม้ , ผลไม้ แบบมีมิติ- ทำหุ่นชัก 3 แบบ ฮิปโป,  กระต่าย , หมี
- ทำนก กระพือปีก
 - ทำภาพ ป๊อปอัพ 3 แบบ ดอกไม้ , กวาง , แตงโม

 
- ทำป้ายนิเทศ- จับกลุ่ม นำเสนอป้ายนิเทศ
 

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 7

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 7 ( 3 ก.ค. 54 )

- ส่งงาน POP UP

- อาจารย์แนะนำในการทำสื่อ  บอกเทคนิคในการทำสื่อ Popup
- การนำสื่อเข้าสู่บทเรียน การแก้ไข้ปัญหาในการทำงาน ( สื่อ )
- อาจารย์ แจกกระดาษ สอน การ ทำสมุด จากกระดาษเหลือใช้ , ทำปากเป็ดจากกระดาษเหลือใช้ 


** การบ้าน  **
 
- วันอาทิตย์ที่ 7 ส.ค 54  เวลา 08.30 น. อบรม สอนเรื่องของการทำภาพหักมุม  การพับแบบขยับได้
- เตรียม อุปกรณ์ มาดังนี้ > กรรไกร,คัดเตอร์,สีไม้,ที่รองตัด ( กระดาษกล่อง,กระดาษลัง )
- ทำใบลงคะแนน 14 ช่อง
- สมุดเล่มเล็ก
- วาดรูปจากการพับ ปาก มา 1 ตัว
- ทำรูปภาพต่อกัน 4 ช่อง กว้าง 3 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว ช่องละ 2 นิ้วครึ่ง

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 6

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 6 (27 ก.ค. 54)

- อ.จ๋า พูดถึงการเดินรณรงค์ในวันพุธที่ผ่านมา
 

- สื่อในการรณรงค์มีอะไรบ้าง
       - การแสดง               

       - การโฆษณา      
       - ป้าย รูปภาพ คำขวัญ
       - การพูดอภิปราย      

       - ใบปริว          
       - การประชาสัมพันธ์
       - วิทยุ

 
- กิจกรรมในการเดินรณรงค์มีอะไรบ้าง
       - การเดิน                          
       - การวาดภาพใส่ไปรษณีการ์ด
       - การแจกการ์ดที่ทำด้วยตนเอง    
       - การทดลอง
 
- อ.จ๋าพูดถึงการเล่นของเด็ก เด็กๆควรทำกิจกรรมด้วยตนเองโดยเด็กๆได้ใช้ประสาทสัมผัส ทั้ง 5 เช่น
       - ตา มีไว้ดู           
       - หู มีไว้ฟัง              
       - จมูกมีไว้ดมกลิ่น
       - ลิ้นมีไว้ชิม         
       - มือมีไว้จับ
 
- ได้พูดถึงการเรียนรู้ในแต่ละด้านของเด็กๆ
 
- การปรับความรู้ให้เกิดเป็นความรู้ใหม่
 
- อ.จ๋า พูดว่า การที่เด็กปรับความรู้ใหม่เพื่อเกิดการรับรู้และเปลี่ยนมาเป็นการเรียนรู้
 
- การเรียนรู้ คือ การอยู่รอดในสังคม
 
- วันนี้ อ.จ๋าให้จับกลุ่ม 5 คน ทำสื่อ (การทำภาพหมุนและภาพเคลื่อนไหว)
 
 วัสดุอุปกรณ์
 ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วของฉัน