วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 10

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 10 ( 24 ส.ค. 54 )

- ทำไมต้องทำสื่อ
1. เพื่อรู้เทคนิคในการทำสื่อเพื่อนำไปพัฒนาในกสรสอนเด็ก
2. ถ่ายทอดความรู้ ถ่ายทอดทักษะ
3. สิ่งที่สร้างขึ้นมา / ผลิต
4. ของจริง / สถานการณ์จริง
 

- ต้นแบบ 
 1.  เพลง
 2. นิทาน
 3. เกมการศึกษา
 4. เทคนิค

          -  การเคลื่อนไหว คือ การเดิน - การหมุน         
          -  Popup
          -  เชื่อก
          -  ทำภาพนูน
          -  วัตถุเสมือน

- สื่อเป็นตัวถ่ายทอด  สื่อต้องมีโอกาสให้เด็กได้สังเกต

- สื่อต้องสอดคล้องกับการเรียนรู้
- สื่อเป็นตัวถ่ายทอดความรู้และทักษะ
- อาจารย์ ยกตัวอย่างในการทำสื่อ พับ เช่น รูปสุนัข

ตัวกำกับ


- ตัวเด็ก :  แข็งแรงไหม ( ความแข็งแรงของสื่อ )
- สาระของเรื่อง เช่น
1. หน่วยของผลไม้
2. เคลื่อนไหวและจังหวะ


 -จะใช้ในเหตุการณ์ไหน จังหวะไหน                                                       


- อ่านเกมการศึกษา

-เสริมประสบการณ์ ของจริง นิทาน

-คำคล้องจอง ภาพต่างๆ

- เวลา : ประหยัดเวลา

- งบประมาณ 

- การเคลื่อนไหวและจังหวะ

- ภาพ ( การประกอบอาหาร )

- เกมการศึกษา
 1.  กลางแจ้ง :  เครื่องเล่นสนาม เช่น ทราย , ล้อ

ยาง > คิดออกแบบเกม > กระโดด
 2.  ศิลปะสร้างสรรค์ : สีน้ำ , ดินน้ำมัน , สีเทียน

- เกมอิสระ : เล่นตามมุม

*** การบ้าน ***


- ทำสื่อที่ทำจากขวดน้ำที่ใช้แล้ว ( ขยะจากขวดน้ำ นำมารีไชร์เคอร์ ) 4 คน ต่อ 1 ชิ้น งาน
- เด็กเรียนรู้อะไร
- วัตถุประสงค์
- วิธีทำ ( ถ่ายรูปตามลำดับขั้นตอน )
- อ่านเกมการศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น